İnsan Kaynakları Yönetimi

- İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
- Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
- Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında   hizmet sunmak
- Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
- Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
- Çalışan Memnuniyeti Araştırması
- Performans Değerlendirme
- Performans Yönetimi Sisteminin Tasarlanması