Sirküler

- 2017 - 01 sayılı Sirküler

- 2016 - 22 sayılı Sirküler

- SGK Borç Ödeme Süre Uzatımı Hakkında

- 2017 Yılı Defter Açılış Onayları Hakkında

- 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında

- 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatıldı.

- Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

- Banka Kartları ve Kredi Kartlarında Taksit Sayısı Değişikliği Hakkında

- Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

- Bazı Konut teslimlerinde KDV oranının % 18 den % 8 e indirilmesi Hakkında

- 6736 sayılı kanunun vergi, sosyal güvenlik prim borçları ve diğer borçlara ilişkin yapılandırma hükümleri

- Kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırıldı.

- 2016/02.Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

- 2015 Yevmiye Defteri Kapanış Onayı 30 Haziran 2016 Son..!

- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2016/01.Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Asgari Ücretteki Artış Sonrası Hazine Tarafından İşverene Verilecek Destek İle İlgili yayınlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2015 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

- Artvin İline bağlı Murgul İlçesindeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin tebliğ

- 2016 Yılında Uygulanacak Tarifeler, Hadler, Vergiler ve Ücretler Hakkında

- E-Tebligat Sistemine Başvuru ve Kullanma Zorunluluğu Süresi Uzatıldı.

- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu Ertelenmiştir.

- Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu 01 Ocak 2016 dan İtibaren 7.000.-TL Olarak Belirlendi