2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması Hk.

 

Sayın İlgili;

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır” denilmektedir. İlgili Kanun maddesi hükmüne göre 2016 yılı mali tatil uygulaması 01 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2016 tarihinde sona erecektir. 6661 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde; sekizinci fıkrasında yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2016 yılı için 25 Temmuz 2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 tarihine kadar uzamış sayılacaktır.  Mükelleflerin mali tatil uygulaması kapsamında belirtilen sürelerin sonunu beklemeden beyannamelerini verebilmeleri de mümkündür.

Mali Tatil Nedeni İle Bazı Beyanname ve Bildirimlerin Beyan Süreleri ile Son Ödeme Tarihleri Aşağıdaki Şekilde Oluşmuştur.

 

Beyanname / Bildirim Nevi

Beyanname / Bildirim Verme Süreleri

Son Ödeme Tarihi

Haziran / 2016 Dönemine Ait Muhtasar Beyanname Beyanı ve Ödemesi

01.07.2016 – 25.07.2016

26.07.2016

Nisan- Mayıs- Haziran / 2016 Dönemine Ait Üç Aylık Muhtasar Beyanname Beyanı ve Ödemesi

01.07.2016 – 25.07.2016

26.07.2016

Haziran / 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

01.07.2016 – 25.07.2016

26.07.2016

Haziran / 2016 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.07.2016 – 25.07.2016

26.07.2016

Haziran / 2016 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi

01.07.2016 – 25.07.2016

01.08.2016

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 27 Temmuz 2016 16:17