Çözüm Ortaklarımız

METROPOL BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) belirlemiş olduğu standartlar kapsamında denetim (TMS, TFRS, TDS)
- Konsolide ve kombine (birleştirilmiş) finansal tablo ve dipnotların hazırlanması
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kapsamındaki kuruluşların denetimi
- Tarımsal üretici birliklerinin denetimi