Bazı Konut teslimlerinde KDV oranının % 18 den % 8 e indirilmesi Hakkında

Sayın İlgili;

          Bazı konut teslimlerinde %18 olan KDV oranını %8’e indiren 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Bazı konutlarda KDV oranı, 24.12.2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Kararname ile 01.01.2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projelerinde yer alan net alanı 150 m2ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ve 150 m2 üstü olan konutların tesliminde % 18 vergi oranı uygulanmaktaydı.

          2016 / 9153 sayılı karar ile teslimleri % 18 kdv oranına tabi bu konutların kdv oranı 31/03/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) % 8 olarak uygulanacaktır.


Son Güncelleme: Cuma, 23 Eylül 2016 09:45